Podatek od psa – czy jest obowiązkowy?

Podatek od psa - czy jest obowiązkowy?

Prawdopodobnie każdy właściciel psa jest zaznajomiony z pojęciem jakim jest podatek od psa. Opłata za posiadanie psa to nic innego jak danina, która w Polsce obowiązuje blisko od 30 lat. Podatek od posiadania psa znajduje się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Czy podatek od psa jest obowiązkowy oraz ile wynosi podatek od psa? W poniższym artykule odpowiemy na wszystkie pytania. 

Podatek od psa – podstawowe informacje 

Jak wcześniej wspomniano, podatek od posiadania czworonoga wprowadzono na mocy art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach oraz podatkach lokalnych. Opłata ta nie jest jednak obligatoryjna. Daje ona jedynie radom gminy prawo do nakładania podatku od posiadania psa. W związku z tym to gmina decyduje o tym, czy podatek od psa będzie obowiązywać w danym regionie Polski i to u nich należy poszukiwać odpowiednich informacji na ten temat.

W związku z tym, że to gmina decyduje czy na jej terenie opłata powinna być uiszczana, obowiązek ten zależy od miejsca zamieszkania. Jeśli w danej gminie wprowadzono podatek od psa, obowiązkowa jest również rejestracja psa w urzędzie. Rejestracja ta jest bezpłatna i należy jej dokonać w przeciągu dwóch miesięcy od narodzin bądź zakupu psa.

Czy podatek od psa jest opłatą obowiązkową?

Każda osoba, która decyduje się na adopcję lub kupno psa powinna wiedzieć, że liczy się to z prawdopodobną koniecznością opłaty podatku od zwierzęcia. Opłata za psa może się wahać w zależności od danej gminy i nie posiada zdefiniowanej wartości, dlatego należy to sprawdzić. Warto jednak zauważyć, że w Polsce są również gminy, które nie wymagają opłaty za posiadanie zwierzęcia.

Podatek od zwierząt zależny jest od wielu czynników. Główną rolę gra tutaj decyzja Rady Gminy. W rejonach Polski, w których jest on uchwalony, obowiązuje rejestracja psa w odpowiednim organie, tj. urzędzie gminy. Osoby, których dotyczy podatek, zobowiązane są zapłacić go w wymaganej wysokości raz w roku (podobnie jest z innymi rozliczeniami podatkowymi). 

W celu opłacenia podatku należy udać się do urzędu gminy, a następnie wnieść opłatę w jego kasie. Można również wybrać szybszą metodę – zapłacić za pomocą przelewu internetowego na rachunek bankowy urzędu gminy. Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku wówczas obowiązuje zapłata podatku w połowie jego wysokości. W takim przypadku podatek może zostać opłacony od razu podczas rejestracji zwierzęcia w urzędzie gminy.

Do kiedy podatek od psa powinien być opłacony?

Opłata za psa powinna być wykonana do dnia 30 kwietnia każdego roku. Termin opłaty zależy od wielu istotnych czynników, takich jak czas narodzin zwierzęcia bądź termin jego zakupu. Znaczna większość gmin przyjmuje zasadę dwumiesięcznego okresu uiszczenia opłaty od czasu nabycia psa. W tym czasie właściciel czworonoga powinien zgłosić posiadanie zwierzęcia oraz uiścić odpowiednią kwotę w urzędzie gminy.

W urzędzie gminy lub miasta informacja o wysokości podatku powinna być ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców. Uchwała ta często jest zamieszczana na oficjalnej stronie internetowej gminy, dlatego warto regularnie sprawdzać bieżące informacje, natomiast rejestracja psa w gminie jest bezpłatna (jeśli gmina nie pobiera podatku od psa, rejestracja nie jest obowiązkowa – wyjątek stanowią rasy psów uznane za agresywne). 

Podatek od psa – kto jest zwolniony?

Opłaty od posiadania psa nie są pobierane w przypadku: 

 1. Osób, które zaliczają się do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumienia przepisów o rehabilitacji społecznej oraz zawodowej, a także zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa. 
 2. Członków urzędów konsularnych i członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie odpowiednich umów, ustaw oraz zwyczajów międzynarodowych. Jeśli dane osoby nie są obywatelami Polski oraz nie mają stałego pobytu na terenie Polski, wówczas są zwolnione z wnoszenia opłat.
 3. Osób, które przekroczyły wiek 65 lat oraz prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.
 4. Osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów pochodzących z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  – z tytułu posiadania psa asystującego. 
 5. Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania jednego lub dwóch psów.

Podatek od psa 2021

W 2021 roku górny limit podatku od posiadania psa wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł on 130,30 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 5 zł więcej niż w roku 2020. Wówczas podatek od posiadania psa wyniósł 125,40 zł.

Podatek od psa – gdzie obowiązuje?

Poszczególny gminy w Polsce podjęły różne decyzje w związku z opłacaniem podatku od psa. Informacje na ten temat nie są bezpośrednio publikowane przez Ministerstwo Finansów, dlatego obecnie nie ma oficjalnych informacji dotyczących tego ile gmin pobiera podatek od psa oraz ile wynosi jego średnia wysokość. Wiadomo jednak, że podatek od psa obowiązuje jedynie w co piątej polskiej gminie.

 • podatek od psa w mieście Warszawa – opłata ta nie została ustanowiona,
 • podatek od psa w mieście Kraków – w tym mieście obowiązuje podatek od posiadania psa (w 2021 roku wyniósł on 36 zł od każdego psa, płatnego każdego roku do dnia 31 maja),
 • podatek od psa w mieście Wrocław – opłata ta nie została ustanowiona,
 • podatek od psa w mieście Gdańsk- opłata ta nie została ustanowiona,
 • podatek od psa w mieście Łódź – opłata ta nie została ustanowiona,
 • podatek od psa w mieście Poznań – opłata ta nie została ustanowiona,
 • podatek od psa w mieście Bydgoszcz – opłata ta nie została ustanowiona,
 • podatek od psa w mieście Katowice – opłata ta nie została ustanowiona,
 • podatek od psa w mieście Szczecin – w tym mieście obowiązuje podatek od posiadania psa (w 2021 roku wyniósł on 50 zł od każdego psa, płatnego każdego roku do dnia 31 marca),
 • podatek od psa w mieście Ruda Śląska – w tym mieście obowiązuje podatek od posiadania psa (w 2021 roku wyniósł on 70 zł od każdego psa, płatnego każdego roku do dnia 31 marca),
Oceń ten post
Anastazja Kot

Miłośniczka zwierząt, prywatnie właścicielka dwóch psów - Zosi i Amy. Interesuję się behawiorem, żywieniem i szeroko pojętą pracą z psami.

Zobacz artykuły
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *