Uśpienie psa – na czym polega i jak wygląda eutanazja?

Ukąszenie żmii - jak pomóc psu

Pożegnanie czworonożnego przyjaciela, to dla właściciela wyjątkowo trudne doświadczenie życiowe. Sytuacja staje się jeszcze cięższa, kiedy musi on zadecydować o momencie, w którym ma do niego dojść. Uśpienie psa, który w dużej ilości domów jest traktowany niczym członek rodziny, niesie za sobą bolesne poczucie straty i stanowi poważne wydarzenie życiowe. Wielu właścicieli odczuwa trudność w ostatecznym podjęciu decyzji i boi się poczucia odpowiedzialności, którą za sobą niesie. W niektórych przypadkach jednak, jest to nieunikniona kolej rzeczy i należy przygotować się na ten moment. Dobrostan zwierzęcia powinien zawsze stać na pierwszym miejscu podczas dokonywania wyboru o skróceniu jego życia. W poniższym artykule postaramy się wytłumaczyć na czym polega uśpienie psa, przedstawić jak wygląda uśpienie psa oraz zawrzeć informację o możliwych, bezpiecznych i legalnych sposobach uśpienia psa.

Na czym polega uśpienie psa?

Pojęcie eutanazji, dosłownie tłumaczone jest jako „dobra śmierć” i w założeniu taką właśnie wartość powinno za sobą nieść. Jest to uwolnienie istoty żyjącej od bólu i cierpienia w sytuacji, której inne środki nie są w stanie zapewnić ich ukojenia lub doprowadzić do ostatecznego wyleczenia. Uśpienie psa to procedura medyczna, polegająca na podaniu odpowiednio dobranej dawki leku, którego działanie doprowadzi do celowego, kontrolowanego zgonu zwierzęcia. Ze względu na jej charakter, procedura jaką jest uśpienie psa, powinna być przeprowadzania przez lekarza weterynarii. Tylko on posiada odpowiednie uprawnienia i wiedzę, które pozwolą na bezpieczne, bezbolesne odejście zwierzęcia z tego świata. Lekarz przeprowadzający ten zabieg z pewnością uprzednio wytłumaczy jak wygląda uśpienie psa, aby przygotować właściciela na ten trudny moment.

Jak wygląda uśpienie psa?

Przed podaniem docelowego preparatu na uśpienie psa, którego zadaniem jest zatrzymanie funkcji życiowych, przeważnie podaje się psu leki przeciwbólowe i/lub uspokajające. Należą one do etapu premedykacji przedzabiegowej i są podawane w formie zastrzyku, a ich działanie można zauważyć przeważnie już po paru minutach. Pies powinien się dzięki nim odprężyć, uspokoić i ostatecznie zasnąć. Wielu właścicieli zastanawia się czy uśpienie psa boli – dzięki premedykacji lekami znieczulającymi i uspokajającymi, eutanazja psa jest dla niego bezbolesna. Preparat na uśpienie psa, który przeważnie jest lekiem należącym do grupy barbituranów, zostaje podany już śpiącemu lub wyraźnie uspokojonemu zwierzęciu. Jego działanie polega na zatrzymaniu oddechu, a następnie akcji serca i tym samym zgonu psa. Pies w dalszym ciągu wyglądać będzie jakby spał, ale zaniknie ruch jego klatki piersiowej odpowiedzialny za oddech oraz bicie serca. W niektórych przypadkach zdarza się, że premedykacja nie doprowadza do zaśnięcia psa i po podaniu leku na uśpienie psa, otwarte oczy przerażają właściciela. Nie należy się przejmować, że świadczy to błędzie w eutanazji, niezależnie od tego czy pies odszedł z otwartymi czy zamkniętymi oczami, nie odczuwał on bólu odchodząc. Właściciel może być obecny przez całą procedurę przy psie aby zapewnić mu komfort i wsparcie. Po odejściu zwierzęcia, w zależności od uprzedniej decyzji dotyczącej dalszego losu zwłok, mogą one pozostać w lecznicy skąd zostaną one zabrane do utylizacji, kremacji indywidualnej lub odebrane celem przewiezienia na cmentarz dla zwierząt.

Ile trwa uśpienie psa?

Uśpienie psa to krótka procedura, po podaniu premedykacji przeważnie czeka się kilka do kilkunastu minut aby w pełni zadziałała, po czym dołącza się do niej preparat na uśpienie psa, którego działanie trwa dosłownie minuty. Mimo, że sam zabieg trwa tak krótko, w większości gabinetów weterynaryjnych daję się czas właścicielowi na spędzenie spokojnej, ostatniej wspólnej chwili z pupilem, przed podaniem mu leków oraz pozwala na pozostanie przy ciele psa parę chwil po jego odejściu. Jest to niełatwa chwila nie tylko dla właściciela, ale i personelu medycznego, który czuwa nad przebiegiem uśpienia psa. Z tej przyczyny, często procedury uśpienia psa są celowo wpisywane w grafik zabiegów tak, aby mieć zapas czasu i nie musieć działać w pośpiechu i stresie oraz móc zapewnić wsparcie dla właściciela w tych chwilach.

Ile kosztuje uśpienie psa?

Jak w przypadku każdego innego zabiegu, właściciel powinien zostać poinformowany jaki jest koszt uśpienia psa. Cena tej procedury może się wahać w zależności od wielkości psa, który będzie jej poddawany – im większa masa psa tym większa dawka leków, potrzebnych do jego uspokojenia, znieczulenia oraz zatrzymania jego funkcji życiowych. Cena uśpienia psa powinna znajdować się w ramach 50 – 300zł. Jest to koszt uśpienia psa, który nie zakłada dodatkowych wydatków związanych z pochówkiem zwierzęcia. Właściciele zastanawiający się ile kosztuje uśpienie psa, nie powinni w kosztorysie omijać kwestii związanych z formą jego pochówku, ponieważ jej ceny mogą się znacząco od siebie różnić. Decyzję o dalszych losach ciała psa dobrze jest przeanalizować pod kątem kosztów i podjąć z wyprzedzeniem aby uniknąć dodatkowej presji po zabiegu. Najtańszą opcją jest utylizacja ciała, którą zajmuje się zakład utylizacji ciał zwierząt. Cena zależna jest znów od masy ciała utylizowanego zwierzęcia – ok 6-8zł za kg masy ciała psa. Innym, bardziej kosztownym wyjściem jest kremacja psa. Kremacji można dokonać w krematorium dla zwierząt. Koszt kremacji psa wynosi około 600-800zł. Po jej dokonaniu, właściciel może zachować prochy psa w urnie lub podjąć decyzje o ich rozsypaniu w wybranym miejscu. Ostatnią opcją jest pochówek psa. Istnieją cmentarze dla zwierząt, na których można wykupić kwaterę dla swojego psa. Jest to koszt wahający się między 200 a 500zł w zależności od wielkości psa. Absolutnie nie należy chować psa na własną rękę, w nieprzystosowanym do tego miejscu. Takie nieodpowiedzialne zachowanie jest niezgodne z prawem, ponieważ może nieść za sobą duże zagrożenie epidemiologiczne.

Uśpienie psa w domu

Wielu właścicieli, którzy nie są zaznajomieni z tematyką eutanazji zwierząt, zastanawia się czy alternatywą dla zabiegu uśpienia psa w gabinecie weterynaryjnym, może być uśpienie psa w domu. Takie rozwiązanie jest faktycznie możliwe i część klinik weterynaryjnych oferuje dojazd do domu. W takiej sytuacji, lekarz weterynarii przyjeżdża we wskazane przez właściciela miejsce i tam dokonuje procedury eutanazji. W dalszym ciągu używana będzie przez niego premedykacja oraz preparat na uśpienie psa, jedyna różnica tkwi w miejscu, w którym przeprowadzane będzie pożegnanie. Uśpienie psa w domu niesie za sobą pewne wady oraz zalety. Psy z natury bywają zestresowane w gabinetach weterynaryjnych, a więc pozostanie w domu często oszczędza im dodatkowego, niepotrzebnego stresu w ostatnich chwilach życia. Znajome zapachy, własne otoczenie i spokój domowego zacisza mogą mieć pozytywny wpływ na nastrój psa. Część psów jednak, jest na tyle zestresowanych samą obecnością weterynarza, że jego nagłe pojawienie się na ich terenie może się objawić jeszcze większym zdenerwowaniem. Zdecydowanie zaleca się aby przed uśpieniem psa w domu, zaprosić lekarza weterynarii do domu i zorientować się jak na jego obecność reaguje pies. Gabinet weterynaryjny to również miejsce zdecydowanie lepiej przystosowane do wykonywania jakichkolwiek procedur medycznych więc w przypadku ewentualnych komplikacji, łatwiej będzie w nim zapanować nad sytuacją i ustabilizować stan zwierzęcia.

Uśpienie psa na własną rękę – czy właściciel może samodzielnie uśpić psa?

Część właścicieli poszukuje alternatywnych rozwiązań nie tylko dla miejsca uśpienia psa, ale i formy przeprowadzenia tej procedury. Przeszukują oni internet celem znalezienia odpowiedzi na pytanie gdzie kupić zastrzyk na uśpienie psa bądź pytają lekarzy weterynarii czy sami mogliby podać np. tabletki na uśpienie psa. Jak już zostało wspomniane we wcześniejszych akapitach, TYLKO I WYŁĄCZNIE LEKARZ WETERYNARII MOŻE PRZEPROWADZIĆ UŚPIENIE PSA. Nie ma możliwości aby procedurę eutanazji zwierzęcia pozostawić w rękach osoby nieuprawnionej oraz nieprzeszkolonej jaką jest właściciel zwierzęcia. Podanie premedykacji oraz samego preparatu na uśpienie psa wymaga wiedzy związanej z odpowiednim dawkowaniem każdego z leków, umiejętności podawania zastrzyków drogami domięśniowymi oraz dożylnymi oraz właściwego odczytywania reakcji zwierzęcia na podane leki i tym samym kontrolę jego stanu. Preparat na uśpienie psa nie może znajdować się w niepowołanych rękach, a każdorazowe jego użycie musi zostać udokumentowane przez przeprowadzającego zabiegi lekarza. Jego jedyna możliwa forma to zastrzyk, tabletki na uśpienie psa nie istnieją!

Uśpienie starego psa – kiedy należy zacząć rozważać tę możliwość?

Psi organizm, jak i każdy inny, wraz z wiekiem traci siłę i umiejętność naturalnej odnowy. Starzenie się zwierząt przebiega podobnie jak u ludzi – zwiększa się zapadalność na choroby, narządy mogą stopniowo zacząć tracić dotychczasowe funkcje, a sam proces powracania do zdrowia zajmuje więcej czasu. Wiele psów dożywa spokojnie starości i umiera z przyczyn naturalnych. Zdarzają się jednak sytuacje, w których należy rozważyć uśpienie starego psa. Przesłanką do rozpoczęcia tych przemyśleń może być zdecydowany spadek jakości życia psa, powodowany nieuleczalną chorobą lub problemem zdrowotnym, który przebiega przy braku reakcji na leczenie ze strony psiego organizmu. Brak możliwości samodzielnego poruszania się, ból oraz widoczna, postępująca apatia to sygnały świadczące o znacznym pogorszeniu się jakości życia psa. W przypadku gdy mamy do czynienia z bolesną, niekomfortową starością, uśpienie starego psa można potraktować jako ukrócenie jego cierpień i pozwolenie na spokojne, godne odejście. Decyzja ta jednak nie powinna być podejmowana samodzielnie przez właściciela i potrzebuje poparcia ze strony lekarza weterynarii, który jest w stanie obiektywnie ocenić pod kątem medycznym, czy wciąż nie istnieje szansa na pomoc psu. Warto jest rozważyć z nim różne możliwości i ostatecznie zadecydować o skróceniu życia psa, jedynie kiedy pozna się wszelkie dostępne opcje leczenia.

Uśpienie agresywnego psa – czy agresja to przesłanka dla eutanazji?

Agresja wśród zwierząt może rodzić realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt. Psy, które wykazują silne agresywne zachowania i zagrażają swojemu otoczeniu, bywają niekiedy usypiane. Zanim jednak podejmie się decyzję o uśpieniu agresywnego psa, należy skierować go do behawiorysty oraz rozważyć różne formy jego szkolenia. Część zwierząt wykazuję agresję ze względu na traumy, których doznały w życiu, z którymi odpowiedni specjalista, jest w stanie sobie poradzić. Nierzadko agresja u psów jest również skutkiem bólu, który odczuwają lub trwającej choroby. Uśpienie agresywnego psa to więc ostateczność, na którą można się decydować dopiero w sytuacji kiedy zarówno lekarz weterynarii jak i behawiorysta specjalizujący się w przypadkach agresyjnych psów, ocenią stan zwierzęcia jako niemożliwy do kontrolowania i tym samym stanowiący zagrożenie dla otoczenia.

Uśpienie psa – podsumowanie

Na pewne doświadczenia życiowe nie da się w pełni przygotować, ostatnie pożegnanie z ukochanym psem z pewnością będzie dla właściciela trudnym momentem. Im więcej jednak wie się na temat tej procedury i im wcześniej zaplanuje się ten dzień, tym łatwiej będzie przebrnąć przez to doświadczenie. W ostatnich chwilach życia psa, najważniejsze co możemy mu zaoferować to obecność ukochanego opiekuna. Świadomość, że nie jest on sam i może liczyć na oparcie człowieka, z pewnością pomoże. Druga strona, a więc właściciel, również może potrzebować pomocy po tym wydarzeniu. Tęsknota, ból, poczucie winy i wyrzuty sumienia to reakcje organizmu na stratę, które należy uszanować. Jeśli jest to możliwe, warto jest w tym trudnym czasie otoczyć się bliskimi, a w razie potrzeby udać do specjalisty, który pomoże odnaleźć się na nowo po stracie czworonożnego przyjaciela.

5/5 - (1 głosy)
Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *